برگزاری جلسه هماهنگی تکمیل زنجیره انار به همت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و اتاق بازرگانی

به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان  جلسه هماهنگی تکمیل زنجیره انار با حضور باغداران، تجار، محققان و اعضای هیات رییسه در تالار اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، به دنبال اقدامات انجام شده توسط محققان این مرکز در خصوص افزایش کمی و کیفی انار استان، جلسه ای با هدف بازار رسانی مطلوب انار و همچنین امکان صادرات آن برگزار شد. در این جلسه دکتر حجت اله ربانی نسب عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی و بنیانگذار این همگرایی فنی و اقتصادی بین باغداران انار استان گلستان، در خصوص قابلیت های توسعه کشت انار در استان و خدمات مرکز تحقیقات برای توسعه کمی و کیفی انار گزارشی ارائه نمود. در این نشست مقرر شد اتاق انار استان در مرکز تحقیقات تشکیل شود و با جلسات مستمر در ارتقای دانش فنی باغداران تلاش نمایند.

پاسخ دهید