نشست مدیر کل امور اقتصادی استانداری و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان با رییس مرکز تحقیقات و آموزش استان

نشست مهندس علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای، مهندس عباس اغنامی مدیر کل امور اقتصادی استانداری و مهندس محمد سبزه مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با دکتر فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ در محل دفتر ریاست مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،  در این آیین که با حضور دکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز و همکاران ایشان و کارشناسان دستگاه های فوق انجام شد در خصوص نحوه همکاری های بیشتر و نقش و حضور پر رنگ تر این مرکز در برنامه های توسعه و مرتبط استان گفتگو و تصمیم گیری شد.

پاسخ دهید