برگزاری ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سالجاری در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در محل دفتر معاونت پژوهشی و با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته و روسای بخش های تحقیقاتی و مدیران بخش های تحقیقاتی مختلف برگزار شد. ابتدا دکتر کیانی ضمن خوشامد به حاضران و بررسی مصوبات جلسه پیشین، در خصوص دستورالعمل جشنواره تجلیل از پژوهشگران و قانون برگزیده و انتخاب درسطح ملی و چگونگی تکمیل فرم های مربوطه توضیحات لازم ارائه نمود.

در ادامه دکتر جلال محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی گزارش مبسوطی از فعالیت های اثربخشی خود را در سه محور آبیاری و زهکشی، مهندسی صنایع غذایی و فناوری پس از برداشت و مهندسی ماشین الات کشاورزی و مکانیزاسیون مطرح نمود. ایشان در ادامه گزارش اثر بخشی هر یک از محورهای مذکور را از جمله بهبود راندمان آب کشاورزی و افزایش بهروری در زراعت های مختلف و باغبانی، تدوین توسعه بخش کشاورزی در زیر بخش مطالعات منابع آب استان، ترویج سامانه های کشاورزی حفاظتی و کشت ریزبد، اجرای طرح های پایلوت در راستای کشاورزی و تعیین میزان تلفات در ماشین های برداشت گندم در استان، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ساماندهی آن ارائه و در نهایت منتج به هندبوک، دستورالعمل و نشریات ترویجی برای کارشناسان و بهره برداران گردید.

پاسخ دهید