برگزاری جلسه بررسی برنامه های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با حضور دکتر زارع قائم مقام سازمان تحقیقات

جلسه بررسی برنامه های آموزش و پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ در دفتر ریاست مرکز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در این جلسه که با حضور دکتر فرجی رییس، دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز انجام شد در خصوص آخرین وضعیت برنامه ها، دستاوردها و بروندادهای ارزشمند مجموعه گفتگو شد و در ادامه دکتر زارع ضمن خداقوت به همکاران و تقدیر از کیفیت پیگیری و اجرای برنامه ها، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را ارایه داد.

پاسخ دهید