برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا با حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس زهرا آب باریکی  و مهندس فاطمه دینکو در تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضور محققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد. در بخش کارگاه آموزشی، در خصوص کنترل و گواهی بذر غلات و در نظر گرفتن خلوص فیزیکی و درصد جوانه زنی بذر گندم،  توشیحاتی به شرح زیر ارایه شد:

در تیرمـاه سـال ۸۲ بـا تصویـب قانـون ثبـت ارقـام گیاهی و کنتـرل و گواهـی بذر و نهال در مجلس شورای اسلامی تحقیقات ثبت و گواهی بـذر و نهال زیر نظـر هیـأت امنـای سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی به منظـور حفاظت از منافـع ملـی، سـازماندهی امـر کنتـرل و گواهـی بـذر و نهـال و حفـظ حقـوق مالکیت معنوی به نژادگران، تشـکیل و از این تاریخ مؤسسـه یاد شده مسـئولیت کنترل در اسـتان وگواهـی بـذر و نهال کشـور را عهده دار شـده اسـت.۱۴ شرکت در استان گلستان در خصوص تولید بذر گندم فعالیت دارند. بذر گندم با حداقل استاندارد خلوص فیزیکی ۹۸درصد و حداقل استاندارد قوه نامیه ۸۵درصد گواهی می شود.

توصیه فنی و پیشنهادات:

  1. به کارشناسان توصیه شد که در خصوص بکار گیری و کشت بذوری که به تأیید رسیده باشد در منطقه بیش از پیش اهتمام داشته باشند.
  2. بازدید از مزارع قبل از کشت (پیشینه کشت) را در دستور کار داشته باشند

یک دیدگاه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.