آرشیو ماهانه: شهریور ۱۴۰۰

برگزاری وبینار آموزشی” مدیریت آبیاری کلزا”به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در رویداد انتقال یافته های تحقیقاتی ملی کلزا

رویداد ملی انتقال یافته های تحقیقاتی کلزا با حضور فعال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »