بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از ایستگاه تحقیقات شوری

دکتر سید علی حسینی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق دکترحسن مختاریور جهت بازدید و بررسی وضعیت طرح ها و پروژه های پژوهشی و برنامه های تجهیز و توسعه در ایستگاه تحقیقات شوری حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه از طرحهای در دست اجرای این ایستگاه بازدید بعمل آوردند، در این دیدار همچنین از روند طرح سالی کورنیا بازدید بعمل آمده و توضیحاتی در رابطه با روند انجام طرح ها و برنامه ها، مشکلات و کارهای انجام شده و فعالیت های چند ماهه گذشته را دکتر مختارپور ارائه نمودند.

DSC04767

پاسخ دهید