حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در دوره ملی کاربری فناوری هسته ای و روش های ایزوتوپی در برآورد میزان تخریب اراضی

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دوره ملی کاربری فناوری هسته ای و روش های ایزوتوپی در برآورد میزان تخریب اراضی حضور فعال داشتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دوره ملی کاربری فناوری هسته ای و روش های ایزوتوپی در برآورد میزان تخریب اراضی در راستای اجرای طرح ملی فوق به مدت سه روز با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سالن دانش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید. در این دوره مطالبی در خصوص تخریب اراضی، فرسایش خاک ، فرسایش آبی و کاربرد تکنیک های هسته ای در برآورد میزان فرسایش آبی و همچنین چگونگی استفاده از ریزش های رادیو اکتیو سزیم۱۳۷، سرب ۲۱۰ و بریلیم ۷ برای برآورد میزان فرسایش و رسوبگذاری و روش های نمونه برداری در مطالعات دراز مدت، کوتاه مدت و میان مدت با فناوری های هسته ای و آموزش استفاده از مدل های تبدیل در برآورد میزان فرسایش و رسوب در ۱۷ جلسه در مدت برگزاری کارگاه توسط دکتر محمدزمان و دکتر ناایو رابسیرانانا از به آژانس بین المللی انرژی و دکتر محمدرضا غریب رضا از پژوهشکده حفاظت خاک ارائه شد.
هم اکنون مدل‌های نوین جهت برآورد بازپخش خاک با استفاده از رادیوایزوتوپ‌های ۱۳۷Cs و ۲۱۰Pb در حوزه آبخیز توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) برای شرایط مختلف کاربری اراضی توسعه داده شده است. این آژانس طرح‌های تحقیقاتی دوسالانه را در کشورهای در حال توسعه حمایت مالی و فنی می‌کند. طرح ملی اثرات جنگل‌زدایی و جنگل‌کاری بر روی بازپخش خاک در شمال ایران که از طرح‌های منتخب وزارت جهاد کشاورزی است، از طریق سازمان انرژی اتمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و مورد تایید آنها برای اجرا در ایران شده است. این طرح به طور الگویی در استان های گلستان، مازندران و گیلان که در آنها به‌طور قابل ملاحظه عملیات جنگل‌زدایی در سال‌های پیشین انجام شده و اثرات مخرب آن در سطح حوزه و پایین دست معرض می باشد، در حال اجرا است.
شایان ذکر است در این دوره مهندس لطف الله پارسایی عضو هیات علمی و حسین عیسایی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بعنوان همکاران اصلی پروژه ملی در استان گلستان حضور داشتند.

dsc54551

پاسخ دهید