افتخار انتخاب طرح تحقیقاتی پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان طرح برتر کشوری پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران

طرح تحقیقاتی دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر و عضوهیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان طرح برتر کشوری پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران انتخاب و در دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دومین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران در روزهای ۶ و ۷ مهر ماه ۱۳۹۵، با حضور حدود ۴۸۰ نفر از دانشگاهیان، محققان و متخصصان علوم و مهندسی آب کشور، در تالار امام خمینی(ره) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این کنگره، بخشی تحت عنوان انتخاب رساله های دکتری و طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته طی سالهای ۹۲ تا ۹۵ برگزار گردید. دو رویداد فوق برای نخستین بار در سطح کشور در چارچوب برنامه های پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران ارائه شدند و مورد توجه ویژه قرار گرفتند. در این رویدادها ۶ رساله دکتری و ۷ طرح تحقیقاتی راه یافته به مرحله نهایی به صورت شفاهی ارایه شدند و از میان آن‌ها ۳ رساله دکتری و ۳ طرح تحقیقاتی-پژوهشی با نظر هیات داوران به عنوان برتر انتخاب شدند که در بخش طرح های تحقیقاتی نتایج به شرح ذیل بود:

پروژه تحقیقاتی دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مجرب و باسابقه و عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز تحت عنوان: بررسی کارآیی مصرف آب تحت مدیریت های مختلف بی خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم در کشت سویا  که طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ در استان گلستان انجام شده بود بعد از ارایه در روز سه شنبه ششم مهر در حضور هفت داور منتخب کنگره به عنوان طرح تحقیقاتی برتر انتخاب گردید  و در شب برگزاری جشنواره یعنی سه شنبه هفتم مهردر بخش معرفی و تجلیل از برگزیدگان پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران مورد  تقدیر قرار گرفت.

dsc456452

پاسخ دهید