آرشیو روزانه: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

بازدید رئیس پارک علم و فناوری گلستان از ایستگاه تحقیقات چالکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و شرکت های دانش بنیان حاضر در ایستگاه

دکتر مهدی غفاری رئیس پارک علم و فناوری گلستان و دکتر آیدانی معاون ایشان با هدف بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به همراه ...

ادامه مطلب »