آرشیو روزانه: ۲۰ آبان ۱۳۹۹

برگزاری جلسه وبینار سراسری کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه وبینار سراسری کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان در دفتر معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ...

ادامه مطلب »