آرشیو روزانه: ۲۶ آبان ۱۳۹۹

انتشار دسـتاورد استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان تحت عنوان راهبرد استفاده پایدار از منابع آب شور برای تعدیل شرایط کم آبی در فصلنامه بازتاب سازمان تات

دسـتاورد راهبرد استفاده پایدار از منابع آب شور برای تعدیل شرایط کم­آبی که به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو ...

ادامه مطلب »