آرشیو روزانه: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

بازدید پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع کشت جو در بسترهای بلند (Raised Bed) در منطقه کوهستانی و سرد رادکان کردکوی گلستان

در پاییز سال ۱۳۹۹ در منطقه رادکان از توابع شهرستان کردکوی استان گلستان برای نخستین بار بیش از ۳۰ هکتار ...

ادامه مطلب »