آرشیو روزانه: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

معرفی رقم جدید نخود با نام اروم ۲ و افتخار مشارکت مهندس خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

رقم جدید نخود با نام اروم ۲ از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و مهندس معصومه خیرگو ...

ادامه مطلب »

بازدید مجازی و نشست سالانه همکاران اطلاع رسانی مرکز تحقیقات وآموزش گلستان با مدیران مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی سازمان تحقیقات

بازدید مجازی و نشست سالانه همکاران اطلاع رسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با مدیران ...

ادامه مطلب »