آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۴۰۰

معرفی گندم رقم جدید سپند و افتخار مشارکت دکتر شهریار کیا پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید دیم به نام سپند از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر شهریار کیا پژوهشگر بخش تحقیقات ...

ادامه مطلب »

انتشار نشریه فنی” افزایش انبار مانی دانه جو با استفاده از گاز ازن” به همت پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشریه فنی با عنوان ” افزایش انبار مانی دانه جو با استفاده از گاز ازن ” توسط کمیته انتشارات موسسه تحقیقات فنی ...

ادامه مطلب »