بازدید مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از بیستمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سال ۹۸، مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دربیستمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور حضور یافت و با آخرین دستاوردهای موسسات، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و شرکت دانش بنیان و تولیدات آن آشنا شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در راستای سلسله برنامه های بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال ۹۸ که با شعار « پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید» نامگذاری گردیده برگزار شد ایشان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار کشورکه با مشارکت مراکز پژوهشی، دانشگاهی و شرکت دانش بنیان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار ‌شده بود حضور یافت و با آخرین دستاوردهای این حوزه آشنا شد.
شایان ذکر است امسال تعداد فناوری‌ها حاضر نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.