برگزاری دوره آموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن ویژه مدیران خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان

دوره آموزشی رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن ویژه مدیران خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه که به منظور آشنایی شرکت‌کنندگان با نظریه‌ها و پیامدهای شغلی، ارزیابی و عوامل موثر بر رضایت و عدم رضایت از وضعیت شغلی و ابعاد آن است با هدف کلی آشنایی فراگیران با آخرین اطلاعات این حوزه و با حضور دکتر مهاجر رییس سازمان و معاونان و مدیران بخش های مختلف سازمان و ادارات تابعه جهاد کشاورزی استان و به مدت یک روز در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به این مرکز در گرگان برگزار شد و مدرس این دوره دکتر رهبری، با اشاره به مباحث، دستاوردهای این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
اشتغال از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته است.هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی انسان ها مربوط می شود، ولی با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد.رضایت شغلی حوزه ای است که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند.امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه وجود دارد که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند.آنچه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد.اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نخواهد شد.به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد شد.این مقال، نگاهی به این موضوع دارد.