برگزاری جلسه هم اندیشی با موضوع انار در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه هم اندیشی با موضوع انار و مسایل مختلف آن در روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۸ در دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس، دکتر علیرضا کیانی معاونت پژوهشی، و گروهی از پژوهشگران بخش های گیاهپزشکی و خاک و آب مرکز، دکتر حق نما مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان و فعالان مرتبط با حوزه انار استان از جمله: تولید کنندگان و باغداران، کارشناسان حفظ نباتات، مسولان کلینینگ های گیاهپزشکی و تولید کنندگان زنبور تریکو گراما انجام شدبا اشاره به قدمت ۳هزار ساله انار در استان و حضور گروه حاضر در شبکه های اجتماعی، در خصوص مسایل و موارد مختلف این میوه از جمله: نکات مهم و کلیدی مدیریت تلفیقی کنترل آفات و بیماری های مهم انار استان، تولید نهال مقاوم، تولید محصول سالم، مدل کشاورزی قراردادی، کنار هم قرار دادن فعالان و تصمیم سازان و تصمیم گیران این محصول، کار روی ایزوها، بازدیدهای علمی، تشکیل انجمن انار، تدوین راهنما و دستورالعمل انار برای استان، فرآوری و تولید فراورده های انار و … بحث و گفتگو و تبادل نظر نمودند و پیشنهاداتی در خصوص برنامه ریزی دقیق و ساماندهی این گروه ارایه و مصوب شد.