برگزاری کمیته فنی بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کمیته فنی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خصوص بررسی درآمدزایی ایستگاه‎های تحقیقاتی و بحث طرح های یک درصدی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه که در دفتر رئیس بخش برگزار گردید ابتدا رییس بخش ضمن خوشامد به همکاران حاضر در جلسه، مطالبی را در خصوص ایستگاه‎های تحقیقاتی تحت مدیریت بخش ارائه نمود.
ایشان بیان کرد با توجه به تعاریف جدید، ایستگاه های تحقیقاتی مراوه تپه و اینچه برون پایگاه محسوب شده و کاربری فعلی آن نیز مرتع می باشد و باتوجه به هزینه های جاری و مشکلات مالی که در مرکز وجود دارد راه حل های کاهش هزینه و بررسی راه هایی که بتوان با ایجاد درآمد، علاوه بر حفظ موجودیت کاربری فعلی تا اندازه ای نسبت به تامین بخشی از هزینه های جاری آن نیز اقدام نمود.
در ادامه، ایشان ضمن بیان آخرین مصوبه چگونگی توزیع اعتبارات طرح های یک درصدی از همکاران خواست در این زمینه نیز فعالیت بیشتری داشته باشند.
پس از آن هر یک از همکاران نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در زمینه موضوعات و دستور این جلسه بیان نمودند و ضمن اذعان به این مهم که هرگونه تخریب وضعیت جاری مراتع این دو پایگاه صدمه بزرگی به سرمایه های ژنتیکی استان و کشور می باشد پیشنهادات خود را در موضوع جلسه بیان نمودند.