بازدید رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند برنامه های باغ درختان مثمر مرکز

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به همراه دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی  مرکز روند توسعه و نحوه کاشت و میزان پیشرفت باغ درختان مثمر مرکز بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که مسول دفتر نمایندگی ولی فقیه و رییس بخش تحقیقات زراعی باغی، مسول روابط عمومی، مسول حراست و مسول حوزه ریاست مرکز نیز حضور داشتند ریاست مرکز از چگونگی کاشت و روند پیشرفت کار از نزدیک بازدید بعمل آوردند در این دیدار دکتر مختار پور و مهندس غزائی یان مسئول پیگیری باغ نیز توضیحات لازم، میزان پیشرفت و برنامه های آتی در این زمینه را به اطلاع حاضران رساندند.