پیام شادباش رئیس و کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به میمنت انتخاب شایسته دکتر خاوازی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر کاظم خاوازی

ضمن ابراز خرسندی از رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، مایلم تبریکات صمیمانه همکاران این مرکز را به مناسبت انتصاب جناب‌عالی به جایگاه وزارت جهادکشاورزی ابراز نمایم.

امیدوارم انتصاب شما در این جایگاه خطیر، موجب تقویت بیش از پیش بخش های مختلف این خانواده بزرگ به ویژه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان شیشه حیات مجموعه گردد و زمینه‌های جدید توسعه همه جانبه کشور را در راستای منافع و ارزش ها فراهم نماید.

اطمینان راسخ دارم، با حمایت‌های جنابعالی و اراده جدی مدیران ارزشمند وزارت جهاد کشاورزی در توسعه و ارتقای تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی، بخش خصوصی و تحقیقات، آموزش و اجرای کشاورزی، در آینده شاهد پیشرفت‌های گسترده در برنامه‌های اجرایی این حوزه باشیم.

تندرستی و موفقیت شما و مجموعه و بهروزی ملت بزرگ ایران اسلامی را آرزو می‌نمایم.


رئیس و همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان