استقرار بیماری و بررسی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم به بیماری بلایت سپتوریائی برگ در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

استقرار بیماری و بررسی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم به بیماری بلایت سپتوریائی برگ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سال ۱۴۰۰ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بیماری بلایت سپتوریائی برگ گندم یکی از بیماری های مهم گندم در استان گلستان بخصوص در اراضی دیم استان می باشد که گاهی با اپیدمی بیماری خسارت بیش از ۵۰% کاهش محصول را موجب می شود. این بیماری از طریق کاه و کلش از سالی به سال و از منطقه ای به منطقه دیگر منتقل می شود و یکی از بیماریهائی است که در کشاورزی حفاظتی به دلیل حفظ بقایل ممکن است عامل بازدارنگی مهم و اساسی ایجاد کند. همانند اکثر قریب به اتفاق بیماری های غلات، بهترین و باصرفه ترین روش مبارزه با این بیماری، استفاده و کاشت ارقام مقاوم به این بیماری است . یافتن و یا تولید ارقام مقاوم به یک بیماری، در شرایط بحرانی برای آن بیماری میسر است و لذا ایجاد و مهیا کردن شرایط ظهور و گسترش بیماری بسیار مهم و با اهمیت است.
در همین راستا کاشت ارقام و مهیا کردن شرایط محیطی از یک طرف و تولید زادمایه و یا اینوکلوم بیماری و تحت فشار قرار دادن ارقام مختلف برای واکنش نشان دادن به عامل بیماری، مهمترین و کلیدی ترین نکته در تولید ارقام مقاوم است. در این طرح که مجری آن محمدعلی دهقان می باشد، بیش از ۶۰۰ ژنوتیپ گندم در شرایط میست و اینوکلوم شدید بیماری قرار داده شد تا واکنش آنها نسبت به این بیماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.