انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان رئیس کمیته علمی-فنی منطقه یک سازمان تات

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان رئیس کمیته علمی – فنی منطقه یک منصوب شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی نامه رسمی از سوی دکتر ارژنگ جوادی معاون پژوهش وفناوری و رئیس کمیسیون هماهنگی تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ابوالفضل فرجی به عنوان “رئیس کمیته علمی-فنی منطقه یک” منصوب شد. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

جناب آقای دکتر ابوالفضل فرجی

رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

موضوع: رئیس کمیته علمی- فنی منطقه یک

با سلام و احترام؛ به اســتناد مـاده بیست و هشت دســتورالعمل تصویب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و گزارش های تحقیقاتی و به منظور تسریع در بررســی پروژه هــای تحقیقـاتی سفارشــی منطبـق بر اولـویت هـای علمی و فنی منـاطق، بـه مـوجب ایـن حکـم بـه عنـوان “رئیس کمیته علمی-فنی منطقه یک” منصوب می شوید. “بررسـی علمی – فنی و تصویب شناسنامه طرحها/ پروژه های تحقیقاتی سفارشی منطبق با سیاستها، راهبردها، برش برنامه ها و اولویت طرح های کلان تحقیقـاتی، نظـارت بر حسن اجرا و رسـیدگی به چـالش هـای موجود، بررسـی و تصمیم گیری در مورد تغییرات پیشـنهادی شناسـنامه، پیشـنهاد خاتمه پیش از موعـد با ارائه دلائل متقن، بررسـی و تصـویب گزارش سالانه و نهائی، گزارش هـای علمی- فنی/ تحلیلی/ تحلیلی- مطالعـاتی و نیز بررسـی و تصویب خروجی طرح ها/پروژه هـای تحقیقـاتی سفارشـی مصوب و ارائه پیشنهادهای تکمیلی برای ادامه آنها” از جمله اهم انتظارات است

 توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزدمنان مسئلت دارد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.