معرفی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان نقطه تماس در همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان نقطه تماس Person Contact در همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین معرفی شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، طی نامه رسمی از سوی دکتر تورج ولی نسب، مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بین الملی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ابوالفضل فرجی به عنوان نقطه تماس Person Contact در همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین منصوب شد. متن این نامه به شرح زیر می باشد:

معرفی نقطه تماس در همکاری سازمان با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین

باسلام و احترام؛ به اسـتناد برنامه اقـدام در تفاهم نامه همکاری مشترک منعقـد شده بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی یانان چین و تاکیـدات معاون محترم وزیر و ریاست سازمان مبنی بر اجرایی شـدن مفاد برنامه اقدام مشترک بین سازمـان و آکـادمی یانـان، جنـاب آقای دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اسـتان گلسـتان به عنوان نقطه تماس (Person Contact (سازمان با آکادمی علوم کشاورزی یانان، چین، معرفی می شونـد. لذا خواهشـمند است در زمینه دانه هـای روغنی (سویـا، کلزا و گلرنـگ) و نیز در قـالب عناوین طرح های پژوهشـی و اجرایی ذیل، دستور همکاری های مقتضی را با ایشان به منظور توسعه روابط دو جانبه بین المللی پیش گفته معمول فرمایند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.