برگزاری دومین جلسه ادواری مسولان ایستگاه های مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین جلسه ادواری مسولان ایستگاه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دفتر ریاست مرکز در تاریخ شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته، مسول واحد آموزشی کردکوی و مسولان ایستگاه های تحقیقاتی عراقی محله گرگان، چالکی، گنبد، ورسن، مراوه تپه، اینچه برون و شوری اتجام شد.
در بخش نخست این نشست، دکتر قدس ولی ضمن خوش آمد به حاضران به عنوان دبیر جلسه برنامه را آغاز و گزارشی از وضعیت جاری ایستگاه ها را و برخی موارد از جمله: وحدت رویه ایستگاه ها با توجه به آغاز فصل کاشت، وضعیت در آمدها وهزینه ها، چگونگی در خواست نهاده های کشاورزی، روش اجرای طرح در ایستگاه ها والزام پر کردن فرم های مربوطه، تعیین سیاست های کشت سال جاری، دقت در هزینه های کارگری وکنترل آن، ارتباط بیشتر ایستگاه ها در راستای ایجاد وحدت رویه ،کاهش هزینه وهم افزایی، لزوم تعامل بیشتر با دایره خدمات فنی، هماهنگی در راستای تهیه نهاده ها، تکمیل بودن اسناد مالی، لزوم اعلام به موقع در آمدها، هماهنگی در خرید در خواست های مشترک و … را ارائه نمودند.
در ادامه هر یک از اعضای جلسه درخصوص وضعیت ایستگاه ها و واحد متبوع، برنامه های توسعه ای، مشکلات و موانع پیش روی و بویژه با توجه به آغاز برنامه های کشت ، مباحثی را مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند.
در پایان دکتر فرجی رئیس مرکز ضمن قدردانی از تلاش های پیوسته مدیران وهمکاران بویژه در خط مقدم ایستگاه های تحقیقاتی، نقطه نظرات، راهکارها و رهنمودهای لازم در ارتباط با برنامه های پژوهشی و توسعه ای، آموزشی از جمله در موارد: برنامه نو سازی ایستگاه ها،ستاد مرکز،میهمانسراها و مامورسراها ،بخش ها، دقت در در آمدها، جایگاه مرکز به عنوان مرکز درجه یک در سازمان، دقت در مسایل ومدیریت فنی، حساسیت در انجام درست وشایسته برنامه ها ، طرح ها وپروژه ها با مدیریت مجری، رییس ایستگاه و رییس بخش، فرم ابلاغی طرح ها هماهنگ باشد، استقلال واختیار مدیران ایستگاه ها در روند وانجام شایسته برنامه ها و پروژه های مرکز، لزوم تعامل ایستگاه ها با یکدیگر و انجام برنامه ها با مدیریت مرکز، دقت در قردادهای دایمی با مشاوره معاون پشتیبانی، دقت در ظاهر ایستگاه ها، آخرین وضعیت و برنامه های ایستگاه، شرایط خاص برخی ایستگاه ها، بهره گیری از ظرفیت موسسات، احیای خاک ایستگاه ها، پروژه کشاورزی حفاظتی سیمیت در گنبد، ساماندهی وسازماندهی امکانات، وسایل، ماشین آلات و نیروی انسانی، تاکید بر کشاورزی حفاظتی و عملیات بی خاک ورزی والویت این روش در ایستگاه ها، جشنواره روز مزرعه با تنوع بذرهای مختلف که تا کنون کشت شده و تیمارهای مختلف، سامانه آبیاری تحت فشار، حصار کشی و حفاظ و دیوار ایستگا ه ها، ارتباط فعالتر با معاون پشتیبانی، گردش ضعیف اخبار و لزوم ارتقای اطلاع رسانی ایستگاه ها و الزام به معرفی رابط روابط عمومی و مسول ارسال اخبار و اطلاعات جهت گردش روان تر عملکرد و دستاوردهای هر ایستگاه و … را ارائه و به جمع بندی نکات ارایه شده در نشست پرداختند.

پاسخ دهید