برگزاری جلسه کمیته محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در مرکز جهاد کشاورزی گرجی محله

سومین جلسه کمیته محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز دوشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۷ در مرکز جهاد کشاورزی گرجی محله مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با حضور اعضای جلسه مذکور و مهندس محمد سبزه مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برگزار گردید در خصوص مشکلات،اثر بخشی و مسئله یابی محققان معین طرح نظام نوین ترویج مطرح و بحث و تبادل نظر گردید.

پاسخ دهید