مصاحبه تلویزیونی دکتر خاوازی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مصاحبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو دکتر خاوازی ضمن اشاره به رسالت و دستاوردهای سازمان، در خصوص ارزش های طرح­های تحقیقاتی کشت برنج به صورت خشکه کاری و میزان پیشرفت و موفقیت این مهم با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود.

پاسخ دهید