برگزاری نشست خبری دکتر خاوازی با اصحاب رسانه در استان گلستان

دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر به استان گلستان و پس از بازدید از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه پروژه و طرح­های تحقیقاتی کشت برنج به صورت خشکه کاری و برنامه ملی آموزش کشت نشایی، در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده سازمان، ضمن ارایه شایسته از نقش، دستاوردها و رد خیر و موثر تحقیقات، آموزش و ترویج و شرح برخی از دستاوردهای پژوهشی در موضوعات مختلف کشاورزی، در یک نشست خبری در تاریخ چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ به گفتگو با اصحاب رسانه نشست.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که در محل دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد دکتر موسوی مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و مدیریت ترویج استان های سازمان، دکتر بهمن امیری لاریجانی مدیر کل دفتر ترویج دانش و انتقال فناوری کشاورزی، دکتر ولی الله کریمی ریاست مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز و دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی، دکتر قربانعلی روشنی رییس موسسه پنبه کشور و خبرنگاران، نشریات استانی و نمایندگان مطبوعات سراسری و خبرگزاری های مختلف انجام شد. ابتدا مهندس محمد حسن پناه مسول روابط عمومی مرکز ضمن خوش آمد به اصحاب رسانه، دکتر خاوازی و سایر حاضران در برنامه، معرفی کلی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دستاوردها و توانمندی های مجموعه را ارایه نمود.
سپس دکتر خاوازی در راستای معرفی عملکرد، دستاوردها و افق آینده سازمان، ضمن ارایه شایسته از نقش، دستاوردها و رد خیر و موثر تحقیقات، آموزش و ترویج و شرح برخی از دستاوردهای پژوهشی در موضوعات مختلف کشاورزی، تعریف جامعی از سازمان را تقدیم اصحاب رسانه حاضر نمود.
در بخش بعدی برنامه، با توجه به پرسش های طرح شده از سوی خبرنگاران، دکتر خاوازی طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی، به شرح نقش و اهمیت تحقیقات و آموزش و ترویج در امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و ارتقای زندگی تولید کنندگان پرداخت و با ارایه نمونه هایی از دستاوردهای با ارزش همکاران شریف مجموعه در بخش ها و واحدها و ایستگاه های سازمان و بخش آموزش و ترویج در حوزه های مختلف و مقایسه آماری، شرح جامع و گویایی از تاثیر واقعی دستاوردهای پژوهشی و آموزشی و ترویجی را برای خبرنگاران ارایه دادند و در ضمن برنامه و گفتگویی دو سویه به تمامی پرسش های خبرنگاران حاضر در موضوعات مختلف وزارت جهادکشاورزی پاسخ دادند.

پاسخ دهید