افتخار کسب رتبه دوم آزمون سراسری دکتری تخصصی رشته علوم زیستی جنگل توسط پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در آزمون سراسری دکتری تخصصی رشته علوم زیستی جنگل موفق به کسب رتبه دوم شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: با همت و تلاش مهندس حسین قربانی پژوهشگر این بخش موفق شد در آزمون دکتری تخصصی سراسری سال ۱۳۹۷، نفر دوم رشته علوم زیستی جنگل (اکولوژی جنگل) و نفر اول پذیرفته شده در این رشته در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گردد.

پاسخ دهید