پیام گرامیداشت همکاران کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته ملی کتاب و کتابخوانی و کتابدار

همکاران واحد اطلاع رسانی و کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان فرا رسیدن هفته ملی کتاب و کتابخوانی و کتابدار را به سایر تلاشگران مجموعه شادباش گفتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، همزمان با هفته هفته ملی کتاب و کتابخوانی و کتابدار و برگزاری آیین های متناسب در این حوزه، همکاران واحد اطلاع رسانی و کتابخانه این مرکز ضمن تقدیر گرامیداشت این آیین، در بخشی از پیام خود گفتند:


ن و القلم
“کتاب، دانایی و توانایی کشاورزی”


کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد. کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.
در روزگار پیشرفت های چشم گیر بشر در عرصه های دانش و نوآوری و فرهنگ کتاب نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، که گسترده تر و تازه تر شده و جلوه هایی پایدارتر یافته است. بی گمان آنان که گام های بلندی در پیشرفت های گوناگون برداشته اند، هرگز با کتاب و کتاب خوانی بیگانه نبوده اند. آنها مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود دانسته و آن را برای بازتاب نور، جلوه و جمال فرهنگ بر دل های همه جهانیان برای تحولی اساسی مناسب دانسته اند.
بزرگداشت بیست و ششمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی با شعار “کتاب، دانایی و توانایی کشاورزی” و هفته ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار را خدمت یکایک همکاران محترم شادباش عرض می نماییم.


همکاران شما در واحد اطلاع رسانی و کتابخانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان


روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم و خدا قوت خدمت همکاران توانمند واحد اطلاع رسانی و کتابخانه ، آرزو دارد همچون همیشه از همکاری و راهنمایی این بزرگواران بهره مند باشد.

پاسخ دهید