برگزاری دوره آموزشی صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع ویژه کارشناسان حقوقی و کارشناسان ارزیابی عملکرد ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی (ساختمان شهید حاجی کریمی) ۱۲/۸/۹۷ تا ۲۱/۸/۹۷ برگزار شد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره آموزش ویژه ۳۶ نفر نفر از کارشناسان حقوقی و کارشناسان ارزیابی عملکرد ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی می باشد که بصورت سلسله برنامه آموزشی به درخواست مدیریت باغبانی، در این مرکز برگزار شد.
مدرس این برنامه مهندس علی اکبرکاویان (مسئول حقوقی کمیته امداد و مدرس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) در قالب ۲۴ ساعت آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.

پاسخ دهید