بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های شرکت کشاورزی پایدار مزرعه مدرن هیرکان در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی

دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز از طرح ها و برنامه های شرکت کشاورزی پایدار مزرعه مدرن هیرکان که زیر مجموعه هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان می باشد در واحد آموزشی شهید روحانی‌فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ بازدید به‌عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این بازدید، ابتدا ایشان در نشستی با اعضای این شرکت در محل دفتر واحد کردکوی حضور یافت و پس از تشریح فعالیت های شرکت توسط دست اندرکاران شرکت، به محل آزمایشگاه و ساختمان های توسعه طرح های شرکت عزیمت نموده و توضیحات کامل روند اجرای طرح از سوی متخصصان حاضر ارایه شد.