سوم فروردین برابر با ۲۲ مارس روز جهانی آب گرامی باد

از سال ۱۹۹۳ تاریخ ۲۲ مارس به عنوان روز جهانی آب در تقویم جهانی درج شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بین المللی پیشکسوت و برجسته مرکز در گفتگوی با این واحد اظهار داشت روز جهانی آب ، که در سرتاسر جهان و در تاریخ ۲۲ مارس هر سال از سال ۱۹۹۳ تاکنون برگزار می شود ، بر اهمیت آب شیرین تأکید دارد. آب، ماده ای حیاتی است که فقدان آن فاجعه ببار می آورد. مصرف آب توسط انسان ، گیاهان وحیوانات عمومیت دارد وبدون آن زندگی ممکن نیست .هرموجود زنده به آب نیازمند است و مهمترین ماده حیاتی مشترک بین تمامی موجودات زنده است. انسان بدون غذا، نزدیک به ۲ ماه می تواند زنده بماند ولی بدون آب بیش از ۳ یا ۴ روز زنده نمی ماند .وجود انواع واقسام گیاهان روی زمین بیشتر از هرعامل محیطی دیگر به مقدار آب قابل دسترس بستگی دارد. اهمیت ونقش آب درادامه حیات اززمانهای بسیارقدیم شناخته شده وازهمان موقع، برای حفظ ونگهداری آن تلاشهایی صورت گرفته است. فلاسفه یونان قدیم ازجمله تالس براین عقیده بودند که آب ریشه وجودی کلیه اشیاء ویکی ازمهمترین عوامل اربعه( زمین، هوا، آتش وآب) می باشد. خلاصه اینکه حیات، آنطوری که ما می شناسیم بدون آب میسر نیست موجودات زنده به صور مختلف وابستگی کامل به آب دارند وبدون شک پایه واساس حیات را درروی زمین آب تشکیل می دهد. همانطور که می دانیم آب سه چهارم زمین را در بر می گیرد ، اما تنها بخش کوچکی از آن به عنوان آب شیرین موجود است. در حقیقت ، آب یک منبع با ارزش و محدود است. امروز جمعیت ۸/۷ میلیارد نفری جهان  تا سال ۲۰۳۰ به ۸/۸ میلیارد نفرخواهد رسید. در نتیجه ، تقاضا برای مواد غذایی در این دوره افزایش می یابد. در حالی که یک فرد به طور متوسط روزانه ۲ تا ۴ لیتر آب می نوشد ، برای تولید مواد غذایی روزانه خود نیاز به ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتر آب دارد. بخش عمده ای از مواد غذایی بشر نیز از طریق محصولات کشاورزی و زراعی باید تولید شود. بنابراین تولید آینده غذایی جهان بستگی به دسترسی به منابع آب کافی و پایدار دارد. گرامیداشت این روز به جهانیان یادآوری می کند که از جمعیت ۸/۷ میلیاردی جهان امروزه ۲/۲ میلیارد نفر بدون دسترسی به آب سالم زندگی می کنند. تمرکز اصلی روز جهانی آب حمایت از دستیابی به هدف شماره ۶ توسعه پایدار یعنی آب و فاضلاب بهداشتی برای همه تا سال ۲۰۳۰ است. موضوع امسال روز جهانی آب یعنی سال ۲۰۲۰ ، آب و تغییرات اقلیمی و چگونگی تعامل و اثرگذاری این دو با یکدیگراست. این کارزار نشان می دهد که استفاده بهینه ما از آب به کاهش سیل ، خشکسالی ، کمبود و آلودگی کمک خواهد کرد و به چالش با تغییرات اقلیمی کمک می کند. سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی به سلامتی و نجات جان افراد کمک می نماید. همچنین استفاده بهتر از آب باعث کاهش گازهای گلخانه ای می شود.  
دکتر اسدی در پایان افزود: پیام های کلیدی ما برای این روز مشخص است: اول اینکه:  ما نمی توانیم صبر کنیم. همه افراد بشر به صورت انفرادی در استفاده بهینه از آب و سازگاری با تغییرات اقلیمی نقش دارند.  در زندگی روزمره ما قدم های شگفت آور و آسانی وجود دارد که همه ما می توانیم برای تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی استفاده کنیم. دوم اینکه سیاست گذاران اقلیمی و آب و هوایی باید آب را در قلب برنامه های عملیاتی قرار دهند. سوم اینکه آب می تواند به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک کند. راه حل های پایدار و مقرون به صرفه برای آب و فاضلاب وجود دارد.