کاشت پروژه های کنجد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کاشت پروژه های کنجد در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت:  افزایش تقاضا برای روغنی با کیفیت بالا منجر به ورود محصولات متعدد با قابلیت تولید میزان روغن بالا تحت شرایط محیطی نامساعد بخصوص در کشت تابستانه شده است که از جمله آن کنجد را می­توان نام برد. اما، مشکلات متعددی در توسعه کشت این محصول وجود دارد که از جمله آن ریزش دانه آن می­باشد به طوری که این صفت توسعه مکانیزاسیون در برداشت کنجد را با محدودیت مواجه کرده است. زیرا کپسول/دانه­های ارقام/ژنوتیپ­های معمولی (شکوفا) قبل از خشک شدن کل بوته، به مرحله رسیدگی فیزیولوژیک رسیده و پس از مدتی کوتاه کپسول­های آنها باز می­شود. به طوری که در این مرحله از رشد بوته­ها سبز و کپسول­ها باز هستند و برداشت مکانیزه در این مرحله به علت له شدن کپسول­ها و دانه­­ها امکان­پذیر نمی­باشد و از طرفی برداشت دیر هنگام در زمانی که کپسول­ها و بوته­ها خشک شدند منجر به ریزش بسیار شدید دانه می­گردد. در نتیجه کشاورزان در مرحله قبل از باز شدن کپسول کنجد را به صورت دستی برداشت می­کنند و در محلی آنها را خرمن کرده و پس از خشک شدن آنها را با دست می­کوبند و این فرآیندی پر زحمت و پر هزینه بوده که یکی از موانع مهم عدم توسعه کشت کنجد به شمار می­آید.

برای رفع چالش های فوق و اصلاح و توسعه ژنوتیپ­هایی ناشکوفا یا نیمه شکوفای متحمل به ریزش و نیز متحمل به بیماری ها از جمله ضروریات توسعه کشت کنجد در سرتاسر کشور و راهی مناسب برای پایداری تولید روغن با کیفیت مورد نیاز جمعیت در حال توسعه است. برای این منظور پروژه های متعددی برای به نژادی و به زراعی کنجدهای نیمه شکوفا و مقایسه آنها با کنجدهای تجاری شکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی در حال انجام است و در نیمه اول خرداد ماه کاشت شدند. این پروژه ها عبارتند از: انتخاب لینه خالص اکوتیپ های کنجد نیمه شکوفای متحمل به ریزش دانه، آرایش کاشت (فاصله بوته بین ردیف و روی ردیف)، ارزیابی تحمل به بیماری های نسل های در حال تفکیک، ارزیابی کارایی قارچ کش ها در کنترل بیماری های کنجد در ژنوتیپ های مختلف، بررسی اثر قارچ کش های بیولوژیک در کنترل بیماری های کنجد، بررسی اثر تاریخ کاشت و خشک کننده های کنجد در تسریع زمان برداشت آن و ….

پاسخ دهید