برگزاری وبینار آموزشی ملی ” آبیاری سویا” به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی ” آبیاری سویا” به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر با سابقه بخش تحقیقات فنی و مهندسی و معاون پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز می باشد و متعاقب برنامه­ ریزی­های انجام شده توسط موسسه آموزش و ترویج در قالب وبینارهای آموزشی که در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی می باشد دکتر کیانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی و پژوهشگر مروج ارشد سازمان تات،  در وبینار آموزشی ” آبیاری سویا” به عنوان مدرس شرکت نمودند.

این وبینار بصورت ویدئوکنفرانس از طریق سامانه یکپارچه سازمان تات بر اساس جدول زمان بندی شده برگزار می شود.

در این برنامه آموزشی دکتر کیانی برای مخاطبان در ابتدا شرایط عمومی رشد سویا و کلیاتی از مراحل رشد سویا رابه صورت مقدمه توضیح دادند. سپس ضمن تشریح واکنش مراحل مختلف رشد سویا به آب با زبان ساده زمان آبیاری، مقدار آب مورد نیاز سویا و همچنین چگونگی تنظیم مدت زمان هر آبیاری و تعیین فواصل آبیاری در روش­های مختلف آبیاری را برای کارشناسان و مروجان شرکت کننده تشریح نمودند. محقق مروج ارشد حوزه آب – شوری سازمان تات برنامه آبیاری سویا در شرایط کمبود آب و همچنین بهینه سازی مصرف آب را برای سویا به بحث گذاشتند. در انتهای وبینار دکتر کیانی در رابطه با روش های مختلف آبیاری سویا مسایل هر یک از روش ها را به تفکیک و بصورت کاربردی مورد بررسی قرار دادند.

پاسخ دهید