گزارش اثربخشی تیم یاوران تولید مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در چالش طغیان آفات و بیماری ها،  عدم کارآیی سموم، نحوه اختلاط سموم

گروهی از پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای طرح یاوران تولید از مزارع ذرت و شالی و باغات مراکز نگین شهر و خرمارود بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گروهی از پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای طرح یاوران تولید از مزارع ذرت و شالی و باغات مراکز نگین شهر و خرمارود بازدید بعمل آوردند و برای بررسی بیشتر نمونه برداری و با زارعان و باغداران منطقه مصاحبه شد و در انتها راهکارای مناسب ارایه شد و پس از مذاکره با کارشناسان پهنه و مشورت تیم یاوران تولید اعزامی مقرر شد یک جلسه فقط با محوریت کنترل آفات و بیماریهای منطقه برگزار شود.

در این برنامه که با حضور دکتر علی رضا صابری، دکتر محمد رضا پهلوان راد، دکترمحبوبه شریفی و دکتر کریم نوبری برگزار شد دکتر صابری در خصوص اثربخشی این برنامه گفت: مبارزه تلفیقی بعنوان یک توصیه اثر بخش ارائه شد  و توسط محقق اصلاح بذر نیز استفاده از بذور شناسنامه دار و ضد عفونی شده و رعایت تناوب صحیح و متنوع توصیه شد.  به طور مثال می توان به عدم کشت متوالی محصولاتی که میزبان مشترک دارند مثل ساقه خوار ذرت و برنج اشاره کرد و همچنین رعایت عدم کشت سه ساله چغندر در  زمینی که چغندر کشت شده و عدم کشت در اراضی گوجه کاری به منظور پرهیز از نماتد.

سپس محقق خاکشناسی، تقویت گیاه را با کودهایی آلی، سبز و شیمیایی پیشنهاد نمود که در مقاومت به آفات و بیماریها موثرند.

 محقق علوم دامی نیز با ارائه تجربیات در بحث ها مشارکت نمودند و محقق گیاهپزشکی نیز در خصوص استفاده از تله های نوری و فرمونی بعنوان راهکار مفید در مبارزه به موقع با آفات و بیماریها اشاره کردند، و افزایش کارآیی سموم را با  دز مناسب و پاشش مطلوب از طریق ارائه پاورپوینت، مصور ارایه و توصیه کردند.

پاسخ دهید