مشارکت فعال پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در اثربخشی طرح یاوران تولید

پژوهشگران بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای مشارکت فعال در طرح یاوران تولید، از کارخانه روغنکشی یگانه خزر بازدید بعمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای طرح شایسته طرح “یاوران تولید “در ارتباط با کاهش ضایعات پس از برداشت دانه روغنی کلزا، دکتر جلال محمدزاده رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزی و دکتر محمد حسین رزاقی در قالب طرح یاوران تولید در کارخانه روغنکشی یگانه خزر حضور یافتند و ضمن بازدید از خشک کن ها و انبارهای نگهداری کلزا به ارائه شرایط بهینه خشک کردن دانه و انبارداری کلزا پرداختند.
مهمترین عملیات پس از برداشت کلزا خصوصا” در مناطق با رطوبت نسبی بالای هوا، خشک کردن دانه می باشد. معمولاً دانه تا رطوبت ۷-۸% خشک می‌شود زیرا در غیر این صورت به دلیل فعالیت تنفسی بالای کلزا بعد از برداشت و گرمای ناشی از تنفس، رشد و فعالیت کپک‌ها و کلوخه شدن دانه‌ها به همراه تولید انواع سم‌های قارچی و افزایش اسیدهای چرب آزاد و در نهایت افزایش ضایعات دانه و روغن خواهد شد.
علاوه بر این میزان ناخالصی های همراه با دانه کلزا (بذور علف های هرز)، رطوبت اولیه دانه‌ها، درجه حرارت، رطوبت نسبی و شرایط تهویه هوای داخل انبارها از عواملی هستند که بر روی مقدار و کیفیت روغن استحصالی از دانه کلزا در طی انبارداری تأثیر دارند، لذا باید به این عوامل در انبارداری توجه شود.

پاسخ دهید