کاشت چغندرقند پاییزه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

کاشت چغندرقند پاییزه سال زراعی جاری در دهه­ آخر مهرماه ۹۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: برای کاشت چغندر قند در سطح ۱۵ هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد پس از خاک ورزی اولیه و ثانویه زمین مورد نظر با لولر تسطیح، صاف و یکدست گردیده سپس کاشت سه رقم با نامهای سن تینل،موناتونا و رزاگلد به صورت مقایسه در تاریخ ۹۹/۷/۲۸ در سطح فوق با کارنده مخصوص  شروع گردید.

پاسخ دهید