معرفی نشریه ترویجی برتر کشور

نشریه ترویجی “احداث باغ زیتون با سامـانه های کوچک لوزی شـکل در مناطق خشکَ” که به همت مهندس غلامرضا شاهینی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه و تدوین شده است به عنوان نشـریه ترویجی برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سطح کشور انتخاب و در آیینی به همین مناسبت، از ایشان تقدیر شد.

مهندس شاهینی در مصاحبه با روابط عمومی مرکز در این خصوص گفت: چنانچه تغییرات بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند با اقلیمی کره زمین و گرم شدن هوا بسیاری از مناطق دستخوش تغییر شده است بطوریکه با ایجاد این شرایط خشکی، کشاورزی نیز با چالش های جدی مواجه شده است.

وجود اراضی قابل توجه دیم در استان گلستان و کم رونق شدن کشاورزی در این اراضی، مشکلات عدیده ای را بوجود آورده و می آورد بطوریکه ما با پدیده ای به نام رها شدن زمین های دیم کشاورزی مواجه هستم و از طرف دیگر معضل پدیده مهاجرت را داریم.

در اراضی دیم با خشک تر شدن اقلیم، بازده اقتصادی کاهش یافته و اخیراً کشاورزان دیم کار را راغب به تغییر کاربری آن به صورت احداث باغ های دیم نموده است.

سیستم های سطوح آبگیر باران یکی از روش های علمی برای کمک به ایجاد باغ های دیم به شمار می رود این روش ها در بسیاری از کشورهایی که با پدیده خشکی و کم آبی مواجه هستند بکار گرفته می شود بطوریکه حتی در مکان هایی که بارش سالیانه آنجا در حدود ۱۰۰ میلی متر است بکار رفته اند.

مطالعات مقدماتی که در مورد استقرار نهال زیتون در سامانه های لوزی شکل در شرق استان گلستان منطقه مراوه تپه انجام گرفت نشان داد که این روش کاربردی بکار گرفته شده در استقرار زیتون یکی از تکنیک های کاربردی سیستم های سطوح آبگیر باران هست که قابلیت اجرا در استان گلستان و دیگر نقاط کشور را دارد و کلاً در مکان هایی که بارش سالیانه آن، جوابگوی نیاز آبی بسیاری از گونه های فانروفیت نیست می تواند به کار گرفته شود. از این روش برای درختان مثمر و غیر مثمر نیز می توان استفاده نمود.

پاسخ دهید