آرشیو ماهانه: خرداد ۱۴۰۲

نشست هم اندیشی مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست هم اندیشی مهندس ماشاله خشنود  مدیر کل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با همکاران مرکز تحقیقات ...

ادامه مطلب »