آرشیو روزانه: ۸ آذر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از سومین دوره ملی کارورزی بدو استخدام همکاران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به میزبانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

روز نخست از سومین دوره ملی کارورزی بدو استخدام همکاران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به میزبانی مرکز تحقیقات ...

ادامه مطلب »