آرشیو روزانه: ۱۵ آذر ۱۴۰۲

برگزاری میزگرد تخصصی” بررسی گذشته، حال و آینده حوزه های مختلف کشاورزی با رویکرد فناورانه و دانش بنیان” به همت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

میزگرد تخصصی تحت عنوان” بررسی گذشته، حال و آینده حوزه های مختلف کشاورزی با رویکرد فناورانه و دانش بنیان” منعقد ...

ادامه مطلب »