آرشیو روزانه: ۲۵ آذر ۱۴۰۲

برگزاری آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ در بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده

آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناس برگزیده بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز ...

ادامه مطلب »

برگزاری آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ در بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده بخش و ایستگاه های گرگان و گنبد

آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناس برگزیده بخش تحقیقات زراعی باغی و ایستگاه های ...

ادامه مطلب »

برگزاری آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ در بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده

آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناس برگزیده بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و ...

ادامه مطلب »