آرشیو روزانه: ۲۸ آذر ۱۴۰۲

برگزاری آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ در بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده

 آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناس برگزیده بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ...

ادامه مطلب »