آرشیو روزانه: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

برگزاری آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ در بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناسان و کارکنان برگزیده

 آیین پایانی هفته پژوهش ۱۴۰۲ و تجلیل از پژوهشگران برتر و کارشناس برگزیده بخش تحقیقات منابع طبیعی و آبخیزداری مرکز تحقیقات و ...

ادامه مطلب »