برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای کارگروه در ستاد مرکز ۶ بهمن ۱۳۹۸ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، درابتدای این جلسه مهندس غزاییان مسئول نظارت و ارزشیابی مرکز ضمن خیر مقدم گویی، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مسائل و موارد شاخص های حوزه آموزش اعلام نمود.
مهندس غزاییان در ادامه افزود خوشبختانه در سیستم آموزش مرکز نرم افزارهای متعدی وجود دارد که تمامی فعالیت های آموزشی در این نرم افزارها ثبت می شود و می‌توان آنها را به راحتی مورد ارزیابی قرار داد.
در ادامه مهندس ناصری کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تلاش های مجموعه نظارت و ارزیابی مرکز تقدیرو تشکر نمود. وی به اهمیت الکترونیکی شدن موضوع نظارت و ارزشیابی دستگاه ها اشاره و افزود در این فرایند تمامی مستندات در بازده زمانی مشخص قابل مشاهده می باشد و می‌توان مستندات مربوطه را از آن استخراج نمود.
وی داشتن نیازسنجی، شناسنامه و تقویم آموزشی را با توجه به وظایف دستگاه مهم دانست و بیان نمود در مواردی که فعالیت دستگاه با شاخص های تعریف شده هماهنگی ندارد می‌توانیم با تعامل و ارتباط آنها را برطرف نموده و چهارچوبی برای آن تعریف نمائیم.
در ادامه هر یک از کارشناسان مسائل و مشکلات حوزه خود را بیان نمودند و پس از جمع بندی مقرر گردید کارشناسان ارتباط بیشتری با استانداری داشته همچنین کارشناسان استانداری نیز از معاونت آموزش مرکز بازدید نمایند.