اعلام روز شمار و برنامه‌های اجرایی هفته منابع طبیعی سال ۱۳۹۸

رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، روزشمار و برنامه‌های اجرایی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری را اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی واموربین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز، این هفته را فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ حفظ و احیای منابع طبیعی و جلب مشارکت فعال همه اقشار جامعه دانست.

وی گفت : از آنجا که منابع طبیعی تجدیدشونده همچون آب، خاک، جنگل و مرتع به عنوان بستر حیات و زیربنای توسعه پایدار مطرح است، ضرورت ایجاب می‌کند تا همه اقشار جامعه در حفظ آن تلاش کنند.
مهندس پارسایی با بیان اینکه هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال نیز همچون سال های پیشین از ۱۵ لغایت ۲۲ اسفند در سراسر کشور برگزار می گردد افزود: در سال‌جاری با عنوان “نهال کاری سبز برای ایرانی سرسبز” نامگذاری شده است که نشان از اهمیت و جایگاه نهالکاری و درختکاری و گسترش فرهنگ آن می باشد.

، افزود : در هفته منابع طبیعی سال‌جاری علاوه بر کاشت نهال با مشارکت سایر همکاران و برنامه های توسعه ای باغ بوتانیک و باغ قرانی، برنامه ‌های ویژه‌ای در راستای بزرگداشت روز آموزش و پژوهش از این هفته برنامه ریزی و طراحی شده است.
عناوین روز شمار این هفته را به این شرح می باشد :

 پنجشنبه ۱۵ اسفند: روز درختکاری

جمعه ۱۶ اسفند: منابع طبیعی، فرهنگ بسیج، رسانه و تشکل های مردم نهاد

شنبه ۱۷ اسفند: منابع طبیعی،آموزش، پژوهش و ترویج

یکشنبه ۱۸ اسفند: منابع طبیعی، سنت الهی، سیره علوی، و مسئولیت اجتماعی

دوشنبه ۱۹ اسفند: منابع طبیعی، نهضت سبز،احیا و توسعه جنگل ها و مراتع و مقابله با بیابانزایی

سه شنبه ۲۰ اسفند: منابع طبیعی، حفاظت، قانون، همیاران طبیعت

چهارشنبه ۲۱ اسفند: منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری، مقابله با سیل و خشکسالی

و روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه که همزمان با روز شهدا نیز می باشد به نام منابع طبیعی، انقلاب اسلامی، زنده و پویا نام گذاری شده است.