نشست رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خصوص انجام برنامه ها و پروژه های پژوهشی مشترک نشست هم اندیشی برگزار نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز و گروهی از معاونان و مدیران دانشگاه و در قالب برنامه ریزی و نحوه اجرای طرح ها و پروژه های مشترک بین این ۲ مجموعه بزرگ و با سابقه پژوهشی و آموزشی استان برگزار شد.