نشست برنامه ریزی معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان با معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر حمیدرضا رضایی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با دکتر دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خصوص عقد تفاه منامه و انجام برنامه ها و پروژه های پژوهشی مشترک، در روزشنبه مورخه ۷/۲/۹۹ نشست هم اندیشی برگزار نمودند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر آقاجانی معاون آموزشی و دکترمختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی وباغی مرکز و در قالب برنامه ریزی و نحوه اجرای طرح ها و پروژه های مشترک بین این ۲ مجموعه بزرگ و با سابقه پژوهشی و آموزشی استان برگزار شد.

در این جلسه هماهنگی های لازم برای عقد تفاهم نامه و همکاری مشترک بین دانشگاه علوم کشاورزی و مرکزتحقیقات و آموزش واستفاده از ظرفیت های دوطرف برای پیشبرد اهداف پژوهش و رفع چالش های استانی در حوزه کشاورزی منابع طبیعی انجام و مقررشد در ادامه در موضوعات مورد توافق کارهای مشترک آغاز شوند و حوزه هایی مانند، تولید بذورسبزی و صیفی، کار آموزی دانشجویان، هدفمندکردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری اجرای طرح های مشترک،همکاری درفرصت های مطالعاتی دانشجویان، کشت های تحقیقی و همایش ها… در دستور کار قرار گیرد.