انتشار دومین شماره مجله ترویجی ”گیاهان دانه روغنی” توسط مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دومین شماره مجله ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با عنوان ”گیاهان دانه روغنی” منتشر و با افتخار و احترام برای بهره‌برداری علاقمندان در آدرس اینترنتی مجله (http://jop.areeo.ac.ir) قابل دسترسی می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مینا غزایی یان مدیر داخلی این مجله در گفتگوی با روابط عمومی مرکز بیان کرد: مجله آمادگی خود را جهت پذیرش و چاپ مقالات فارسی با رویکرد علمی – ترویجی در موضوعات تحت پوشش مجله شامل: ژنتیک و اصلاح گیاهان، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، تنش­های محیطی، اکولوژی، به­ زراعی، گیاهپزشکی، آبیاری، تغذیه، مکانیزاسیون، اقتصاد و موضوعات مرتبط با پس از برداشت گیاهان روغنی را اعلام داشته و از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، برای ارسال مقالات ارزشمند خود دعوت به عمل می‌آورد.